Mariëtte van Kreij,

Partner van Vrouwen in Business | Mariëtte van Krei

Mariëtte van Kreij, notaris. Zij verricht notariële werkzaamheden op het gebied van familierecht en estate planning, ondernemingsrecht voor particulieren, ondernemingen en instellingen.

Mariëtte is lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Deze vereniging heeft het doel het bevorderen van estate planning in de notariële beroepsuitoefening, hetgeen inhoudt dat zaken als testamenten, erfenissen, schenkingen, huwelijksvoorwaarden en zaken op het gebied van ondernemingsrecht op elkaar worden afgestemd.

E-mail

Website

 +31 (0)165 541852